מערכת הכפלת חניות חצי אוטומטית משוכללת. המערכת מורכבת ממפלסים ברוחב המכיל בין 3 ל-5 רכבים.
בחניון קיים ניתן להרכיב את המערכת ולחסוך חפירה של קומות נוספות, בכך יוגדל מספר מקומות החניה בכ-40%-55%.

Technical Specifications

בשונה ממערכות אנכיות, על מנת להוציא את הרכב העליון המערכת מניעה את הרכבים האחרים הצידה וכך מפנה את הדרך להוצאת הרכב הרצוי.
מערכת LIFT&SLIDE ניתנת להרכבה במגוון גרסאות המכילות עד 7 מפלסים. בשימוש נכון ניתן למקסם את מספר מקומות החניה עד לכדי הגדלה של 650%.