PCX Rotary System

מערכת רוטרי היא מערכת המצריכה שטח קרקע שווה בגודלו ל-2.5 מקומות חנייה סטנדרטיים ומעניקה במקומם עד 12 מקומות חניה.
המערכת החכמה פועלת בתנועה אליפטית שמסתובבת בכיוון הנדרש לצורך הצעת מקום חניה פנוי.
זוהי מערכת אמינה ושקטה, אידיאלית עבור אזורי תעשייה ומסחר בעלי שטחי חניה צפופים המקשים על הוצאת הרכב מהחניון.
מתאימה במיוחד עבור אתרים בהם השטח הקטן אינו מאפשר התקנה של פתרונות חניה אחרים.